Privacy Statement

Deze website is eigendom van Wasabi Group bvba, BTW BE 0826.760.296 uit Schilde, RPR Antwerpen.
Wasabi hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wasabi zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera. Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Wasabi heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. We werken vanuit de principes van privacy by design en privacy by default.

Je hebt steeds een wettelijk recht om jouw persoonsgegevens in tekijken, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wasabi Group bvba verbindt er zich toe binnen de 30 dagen aan je verzoek gevolg te geven.

Indien jouw persoonlijke gegevens niet correct verwerkt worden kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.

Bij een bezoek aan de website van Wasabi/KurtGoossens.com worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische en marketing doeleinden. Deze gegevens zijn oa: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, toestel, verwijzende bron, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en hoe lang. Deze gegevens worden bewaard tijdens de ganse levensduur van deze website voor zover ze relevant blijven. Er kunnen cookies geplaatst worden om de gegevensinzameling te ondersteunen. Onder andere door Facebook, Google, andere websites, zoekmachines, apps en social mediakanalen.  Wanneer je de website van Wasabi/KurtGoossens.com bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische en marketing doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wanneer bijkomende gegevens gevraagd worden vermelden we steeds waarom we deze nodig hebben. Niet-limitatieve voorbeelden zijn: bijkomende gegevens voor de subsidie van de KMO-portefeuille, extra identiteitsgegevens voor het boeken van vliegtuigtickets en reserveren van hotelkamers etc…

 

Disclaimer

De informatie (teksten, beelden, links, prijzen, video’s, etc) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Wasabi levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Wasabi behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

De inhoud van de diverse blogposts, video’s en andere media en vormen van content zijn louter informatief en moeten niet als advies worden beschouwd. Beslissingen die worden genomen na consultatie van de inhoud van deze website blijven voor 100% de verantwoordelijkheid van de lezer/bezoeker/klant.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wasabi Group. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing, de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.